Forfatterarkiv: Gert von Hirsch

ÅRSMØTE 2023

Protokoll fra avholdt årsmøte kan nå hentes her.

SAMEIETS ÅRSMØTE AVHOLDES TIRSDAG 25. APRIL 2023
kl.1800 i Gamle Forusveien 11, 4033 Stavanger.

Forretningsfører OBOS sender ut forhåndsvarsel digitalt og kun de som har reservert seg mot digital kommunikasjon vil få det pr post.

Styret 18. januar 2023.

Felleskostnader – Budsjett 2023

Styret har 24. oktober 2022 godkjent kr. 691 021 i budsjett for 2023. Vi gjør oppmerksom på at kostnader fordeles ulikt, eksempelvis er både vedlikehold med ukentlig renhold i felles trappeganger for boligseksjoner og Lyse fiber/Altibox kun relevant for boligseksjoner, og lån på tidligere fasadearbeider er ikke relevant for næringsseksjoner da deres andel tidligere er direkte fakturert og gjort opp utenom sameiets låneopptak. Følgende er fordeling per seksjon for 2023:

Leilighet: S-Nr.: Pr. mnd
Butikk+kjeller 1 3 115
Resturant 2 1 182
H0201 3 1 904
H0202 4 1 957
H0203 5 1 865
H0204 6 2 407
H0205 7 2 076
H0206 8 1 825
H0207 9 1 904
H0208 10 2 076
H0209 11 1 918
H0301 12 2 050
H0302 13 2 129
H0303 14 2 208
H0304 15 2 407
H0305 16 2 090
H0306 17 2 116
H0307 18 1 891
H0308 19 1 984
H0401 20 2 116
H0402 21 1 957
H0403 22 1 944
H0404 23 2 407
H0405 24 2 354
H0406 25 2 103
H0407 26 1 891
H0408 27 1 984
Butikk 28 1 725
sum pr. mnd: 57 585
SUM ÅR: 691 021

Dugnad 26.9.2022

Mandag 26. september har sameiet dugnad kl.1730-1930.

I tillegg til styret var det 3 personer som møtte, det hadde på forhånd vært informasjon og påmelding direkte til alle via SMS. Det ble sjekket tak/beslag/takhetter/røykluke/nedløp og felles ganger/ brannslanger/nødlys/nøkkelkodelåser. Hvor beboere var hjemme ble modumstiger sjekket, Styret vil i etterkant utbedre funn som ikke ble fikset på stedet. Ute ble takrenne renset, tujahekk ble trimmet litt ned, og det ble fjernet en del ugress og ryddet.

Vi bytter dørkoder

Nye koder til både 1. etg og kjeller er sendt ut på SMS. I en overgang vil både nye og gamle koder fungere på de digitale panelene i 1. etg (hoveddør og sidedør). Fra 12. september gjelder kun nye koder.

Slipp ikke inn andre i bygget. Det er viktig at koder ikke gis ut og spesielt viktig at adgang til sykkelbod og kjellerboder begrenses til beboerne selv.

Minner om at Styret må få beskjed om hvem som bor i bygget, forretningsfører OBOS har liste over eiere, men vi trenger også å vite hvem som faktisk bor i bygget. Vi har nå noen endringer, leietaker i H0203 har flyttet ut, ny eier har nylig overtatt H0404, og ny eier vil overtar H0202 i midten av september.

Styret 6. september 2022


Vi har byttet koder til både sykkelbod og bodområde da det har vært aktivitet hvor noen har brudt seg inn i boder. SMS meldinger er sendt ut til beboere (eiere). Vi avventer med å gi ut nye koder for å avklare situasjonen ytterligere. Ta kontakt med styre for å få adkomst, det henger lapp med kontaktinformasjon på aktuelle dører i kjelleren.

Styret 21. august 2022

 


VIKTIG! Vi bytter koder til inngangsdører og boddører. Informasjon er send ut til mobiltelefon og epost som registrert hos forretningsfører OBOS. Ta kontakt med styret dersom du ikke har mottatt nødvendig informasjon.

Styret 3. november 2021.

Årsmøte 2022

Innkalling ble sendt ut til seksjonseiere av forretningsfører. Årsmøte ble avholdt 20.04.2022 i Gamle Forusveien 11, 4033 Stavanger. Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Joakim Nordbø.

Protokoll fra avholdt årsmøte kan hentes her.

Felleskostnader-Budsjett-2022

Styret har 25. oktober 2021 godkjent kr. 654.433 i budsjett for 2022. Vi gjør oppmerksom på at kostnader fordeles ulikt, eksempelvis er både vedlikehold med ukentlig renhold i felles trappeganger for boligseksjoner og Lyse fiber/Altibox kun relevant for boligseksjoner, og lån på tidligere fasadearbeider er ikke relevant for næringsseksjoner da deres andel tidligere er direkte fakturert og gjort opp utenom sameiets låneopptak. Følgende er fordeling per seksjon for 2022:

Leilighet: S-Nr.: Pr. mnd
Butikk+kjeller 1 2 760
Resturant 2 1 033
H0201 3 1 798
H0202 4 1 855
H0203 5 1 755
H0204 6 2 341
H0205 7 1 984
H0206 8 1 712
H0207 9 1 798
H0208 10 1 984
H0209 11 1 812
H0301 12 1 955
H0302 13 2 041
H0303 14 2 127
H0304 15 2 341
H0305 16 1 998
H0306 17 2 027
H0307 18 1 784
H0308 19 1 884
H0401 20 2 027
H0402 21 1 855
H0403 22 1 841
H0404 23 2 341
H0405 24 2 284
H0406 25 2 012
H0407 26 1 784
H0408 27 1 884
Butikk 28 1 518
sum pr. mnd: 54 536
SUM ÅR: 654 433

Årsmøte 2021

Protokoll fra avholdt årsmøte kan nå hentes her.

Velkommen til årsmøte, mandag 29. Mars 2021 kl. 1800 i Nordlia 1, 4016 Stavanger.
Vi møter ute ved porten i bakgården og gjennomfører som nødvendig under tak og håper på den måten at flest mulig kan stille.

Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2020. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på årsmøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte S/E Malmgården det kommende året.

Innkalling til årsmøte

 

Felleskostnader – Budsjett 2021

Styret har 20. oktober 2020 godkjent kr. 627.203 i budsjett for 2021. Vi gjør oppmerksom på at kostnader fordeles ulikt, eksempelvis er både vedlikehold med ukentlig renhold i felles trappeganger for boligseksjoner og Lyse fiber/Altibox kun relevant for boligseksjoner, og lån på tidligere fasadearbeider er ikke relevant for næringsseksjoner da deres andel tidligere er direkte fakturert og gjort opp utenom sameiets låneopptak. Følgende er fordeling per seksjon for 2021:

Leilighet: S-Nr.: Pr. mnd
Butikk+kjeller 1 2 597
Resturant 2 991
H0201 3 1 728
H0202 4 1 782
H0203 5 1 688
H0204 6 2 241
H0205 7 1 903
H0206 8 1 647
H0207 9 1 728
H0208 10 1 903
H0209 11 1 742
H0301 12 1 877
H0302 13 1 957
H0303 14 2 038
H0304 15 2 241
H0305 16 1 917
H0306 17 1 944
H0307 18 1 715
H0308 19 1 809
H0401 20 1 944
H0402 21 1 782
H0403 22 1 769
H0404 23 2 241
H0405 24 2 187
H0406 25 1 930
H0407 26 1 715
H0408 27 1 809
Butikk 28 1 442
sum pr. mnd: 52 267
SUM ÅR: 627 203

Årsmøte 2020

Protokoll fra avholdt årsmøte kan nå hentes her.


Forretningsfører OBOS har sendt ut tilsvarende informasjon som her under til seksjonseiere:

Til seksjonseierne i S/E Malmgården
Velkommen til årsmøte, Torsdag 5 Mars 2020 kl. 17.00 hos OBOS, 2 etg i Langflåtveien 29.

Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2019. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på årsmøtet. Dette er en
god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte S/E
Malmgården det kommende året.

Hvem kan delta på årsmøtet?
Alle seksjonseiere har rett til å delta i årsmøte med forslags-, tale-, og stemmerett.
For boligseksjoner har også seksjonseiers ektefelle, samboer eller et annet medlem av
seksjonseiers husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg.

Felleskostnader – Budsjett 2020

Styret har 24. oktober 2019 godkjent kr. 632 810 i budsjett for 2020. Vi gjør oppmerksom på at kostnader fordeles ulikt, eksempelvis er Lyse fiber/altibox kun relevant for boligseksjoner. Følgende er fordeling per seksjon:

2020
Leilighet: S-Nr.: Pr. mnd
Butikk+kjeller 1 2 423
Resturant 2 1 046
H21 3 1 741
H22 4 1 799
H23 5 1 698
H24 6 2 288
H25 7 1 928
H26 8 1 655
H27 9 1 741
H28 10 1 928
H29 11 1 756
H31 12 1 899
H32 13 1 986
H33 14 2 072
H34 15 2 288
H35 16 1 943
H36 17 1 971
H37 18 1 727
H38 19 1 828
H41 20 1 971
H42 21 1 799
H43 22 1 784
H44 23 2 288
H45 24 2 230
H46 25 1 957
H47 26 1 727
H48 27 1 828
Butikk 28 1 433
sum pr. mnd: 52 734
SUM ÅR: 632 810