Kategoriarkiv: Ukategorisert

BRANNSIKKERHET

Her er litt generell informasjon om ditt ansvar som eier og beboer i sameiet.
Vår tilsvarende PDF plakat finner du her.

Den som oppdager brann eller ulykke, varsler øvrige andelseiere. Brannvesen, politi og ambulanse kontaktes ved behov. Rednings- og slukningsarbeidet startes inntil redningsarbeiderne kommer.

Den enkelte andelseiers ansvar

Sørge for fungerende røykvarslere i leiligheten.

Gjennomføre jevnlig vedlikeholde og kontroll av røykvarslere (eksempelvis månedlig sjekk ved å trykke på test knapp).

Sørge for at det finnes velfungerende brannslukningsutstyr i leiligheten, sette seg inn i bruken av disse og ta ansvar for å kontrollere at utstyret er intakt.

Sjekke at det ikke finnes ulovlig brannfarlige varer i leiligheten eller kjellerbod.

Styret og felles ansvar

Styret sørger for regelmessig kontroll av fellesområder, men alle andelseiere har et felles ansvar for å sørge for at også fellesområdene holdes fri for brannfarlig avfall, gjenstander som sperrer rømning ved brann osv.

Krav

Alle skal ha røykvarsler og manuelt slokkeutstyr i bolig.

I Brann- og Eksplosjonsvernlovens paragraf § 2-6 står det:

EIER AV BOLIG SKAL SØRGE FOR AT BOLIGEN ER UTSTYRT MED MINST EN SERTIFISERT RØYKVARSLER, PLASSERT SLIK AT DEN HØRES TYDELIG PÅ ALLE SOVEROMMENE NÅR DØRER ER LUKKET.

Eier skal også sørge for at boligen er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr:

  1. Pulverapparat på minimum 6 kg med ABC-pulver
  2. Skum-/vannapparat på minimum 9 liter
  3. Skum-/vannapparat på minimum 6 liter med effektivitetsklasse på minimum 21A.

Slokkeutstyret skal kunne benyttes i alle rom. Brannteppe er også anbefalt.

I de fleste gangene i fellesområder er det brannslanger. Det er andelseieres og beboeres ansvar å gjøre seg orientert med hvor disse finnes og hvordan de brukes.

Ved spørsmål, ta kontakt med styret.

5. mars 2019   Malmgården Sameiet ved styret.

Skjeggkre

Skjeggkre er ikke farlige og gjør ikke skade i borettslag og sameier.

Under normale forhold gjør skjeggkreet liten skade, og eventuelle materielle ødeleggelser vil være minimale. De anses likevel som skadedyr siden mange opplever dem som sjenerende. Skjeggkre kan være vanskelige å bli kvitt. I mange tilfeller vil man måtte tolerere et lite antall skjeggkre på linje med for eksempel brun pelsbille eller sølvkre. Man bør imidlertid minimere antall dyr gjennom bruk av forgiftet åte og andre tiltak som nevnes under fordi de kan bli svært mange dersom intet gjøres.

Den enkelte sameier eller leietaker har selv plikt til å bekjempe skadedyr. I de fleste tilfeller skjeggkre har kommet på besøk, finnes de ofte i de fleste leiligheter og fellesarealer i bygget. Skjeggkre kan vanskelig utryddes, men bestanden kan bekjempes slik at den kommer ned i et antall som er akseptabelt. 

Skjeggkre bekjempes i praksis gjennom støvsuging, limfeller og gift. Støvsug og tørrmopp jevnlig. Vær ekstra nøye i hjørner og langs lister. Plasser ut limfeller (plasseres der de får stå i fred, i skap, fuktrom og hjørner). Gjerne fug og tett sprekker, men tettetiltak har angivelig ofte liten effekt.

Advion Cockroach Gel (og tilsvarende produkter med virkemiddel Indoxacarb) har vist seg å være en svært effektiv gift til å redusere bestanden, men foreløpig selges det i Norge kun til sertifiserte skadedyrteknikere:

Meld fra til styret slik at større forekomster av skjeggkre over flere leiligheter kan bekjempes ved å koordinere samarbeid og innsats blant beboerne.

Kilder:
www.obos.no/styre/tips-og-rad/nyheter-forvaltning/skjeggkre
www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre

 

Felleskostnader – Budsjett 2019

Styret har 18. oktober 2018 godkjent kr. 614.435 i budsjett for 2019. Vi gjør oppmerksom på at kostnader fordeles ulikt, eksempelvis er Lyse fiber/altibox kun relevant for boligseksjoner. Følgende er fordeling per seksjon:

Leilighet: S-Nr.: Pr. mnd
Butikk+kjeller 1 2.490
Resturant 2 1.106
H21 3 1.695
H22 4 1.745
H23 5 1.658
H24 6 2.169
H25 7 1.857
H26 8 1.620
H27 9 1.695
H28 10 1.857
H29 11 1.708
H31 12 1.832
H32 13 1.907
H33 14 1.982
H34 15 2.169
H35 16 1.870
H36 17 1.895
H37 18 1.683
H38 19 1.770
H41 20 1.895
H42 21 1.745
H43 22 1.733
H44 23 2.169
H45 24 2.119
H46 25 1.882
H47 26 1.683
H48 27 1.770
Butikk 28 1.495
sum pr. mnd: 51.203
SUM ÅR: 614.435