Skjeggkre

Oppdatering: Advion Cockroach Gel har vist seg å være effektiv til å redusere bestanden:

Skjeggkre er ikke farlige og gjør ikke skade i borettslag og sameier.

Skjeggkre regnes som et skadedyr selv om det ikke gjør skade.  Det tar ikke lang tid før nesten alle boliger har skjeggkre, siden de vil spre seg som blindpassasjerer i barnas skolesekker, vesker, flyttelass og postpakker. Så snart folk venner seg til dem og slutter å være redde, vil de ikke regnes som skadedyr lengre i likhet med fluer, mygg og edderkopper.

Skjeggkre kan ikke utryddes, men bestanden kan bekjempes slik at den kommer ned i et antall som er akseptabelt. Den enkelte eier eller leietaker i borettslag og sameier har også plikt til å bekjempe skadedyr. I de fleste tilfellene skjeggkre har kommet på besøk, finnes de i alle leilighetene og fellesarealene i et bygg.

Skjeggkre bekjempes i praksis gjennom støvsuging og limfeller. Vær ekstra nøye i hjørner og langs lister. Gift ikke er anbefalt. Tettetiltak har angivelig ofte svært liten effekt. Støvsug og tørrmopp jevnlig. Vær ekstra nøye i hjørner og langs lister. Plasser ut limfeller (plasseres der de får stå i fred, i skap, fuktrom og hjørner). Fug og tett sprekker. Sett ut forgiftet åte, for eksempel døde insekter sprayet med insektsmiddel.

Meld fra til styret slik at større forekomster av skjeggkre over flere leiligheter kan bekjempes ved å koordinere samarbeid og innsats blant beboerne.

Kilder:
www.obos.no/styre/tips-og-rad/nyheter-forvaltning/skjeggkre
www.nbbloggen.no/2018/12/03/styreansvar-ved-skjeggkre-i-borettslag-og-sameier
www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre