Varsel om arbeider

Det vil bli utført en del arbeid i næringslokalet som tidvis vil berøre øvrige beboere og leietakere i bygget. Tidligere leietaker Urbanfreestyle er konkurs og bostyret har tilbakelevert lokalet i oktober. Lokalet ryddes og settes i stand til eventuelle nye leietakere. Arbeidet vil for det meste bli utført på dagtid.