Årsmøte 2020

Protokoll fra avholdt årsmøte kan nå hentes her.


Forretningsfører OBOS har sendt ut tilsvarende informasjon som her under til seksjonseiere:

Til seksjonseierne i S/E Malmgården
Velkommen til årsmøte, Torsdag 5 Mars 2020 kl. 17.00 hos OBOS, 2 etg i Langflåtveien 29.

Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2019. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på årsmøtet. Dette er en
god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte S/E
Malmgården det kommende året.

Hvem kan delta på årsmøtet?
Alle seksjonseiere har rett til å delta i årsmøte med forslags-, tale-, og stemmerett.
For boligseksjoner har også seksjonseiers ektefelle, samboer eller et annet medlem av
seksjonseiers husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg.