Årsmøte 2022

Innkalling ble sendt ut til seksjonseiere av forretningsfører. Årsmøte ble avholdt 20.04.2022 i Gamle Forusveien 11, 4033 Stavanger. Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Joakim Nordbø.

Protokoll fra avholdt årsmøte kan hentes her.