Forfatterarkiv: Gert von Hirsch

Årsmøte 2021

Protokoll fra avholdt årsmøte kan nå hentes her.

Velkommen til årsmøte, mandag 29. Mars 2021 kl. 1800 i Nordlia 1, 4016 Stavanger.
Vi møter ute ved porten i bakgården og gjennomfører som nødvendig under tak og håper på den måten at flest mulig kan stille.

Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2020. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på årsmøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte S/E Malmgården det kommende året.

Innkalling til årsmøte

 

Felleskostnader – Budsjett 2021

Styret har 20. oktober 2020 godkjent kr. 627.203 i budsjett for 2021. Vi gjør oppmerksom på at kostnader fordeles ulikt, eksempelvis er både vedlikehold med ukentlig renhold i felles trappeganger for boligseksjoner og Lyse fiber/Altibox kun relevant for boligseksjoner, og lån på tidligere fasadearbeider er ikke relevant for næringsseksjoner da deres andel tidligere er direkte fakturert og gjort opp utenom sameiets låneopptak. Følgende er fordeling per seksjon for 2021:

Leilighet: S-Nr.: Pr. mnd
Butikk+kjeller 1 2 597
Resturant 2 991
H0201 3 1 728
H0202 4 1 782
H0203 5 1 688
H0204 6 2 241
H0205 7 1 903
H0206 8 1 647
H0207 9 1 728
H0208 10 1 903
H0209 11 1 742
H0301 12 1 877
H0302 13 1 957
H0303 14 2 038
H0304 15 2 241
H0305 16 1 917
H0306 17 1 944
H0307 18 1 715
H0308 19 1 809
H0401 20 1 944
H0402 21 1 782
H0403 22 1 769
H0404 23 2 241
H0405 24 2 187
H0406 25 1 930
H0407 26 1 715
H0408 27 1 809
Butikk 28 1 442
sum pr. mnd: 52 267
SUM ÅR: 627 203

Årsmøte 2020

Protokoll fra avholdt årsmøte kan nå hentes her.


Forretningsfører OBOS har sendt ut tilsvarende informasjon som her under til seksjonseiere:

Til seksjonseierne i S/E Malmgården
Velkommen til årsmøte, Torsdag 5 Mars 2020 kl. 17.00 hos OBOS, 2 etg i Langflåtveien 29.

Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2019. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på årsmøtet. Dette er en
god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte S/E
Malmgården det kommende året.

Hvem kan delta på årsmøtet?
Alle seksjonseiere har rett til å delta i årsmøte med forslags-, tale-, og stemmerett.
For boligseksjoner har også seksjonseiers ektefelle, samboer eller et annet medlem av
seksjonseiers husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg.

Felleskostnader – Budsjett 2020

Styret har 24. oktober 2019 godkjent kr. 632 810 i budsjett for 2020. Vi gjør oppmerksom på at kostnader fordeles ulikt, eksempelvis er Lyse fiber/altibox kun relevant for boligseksjoner. Følgende er fordeling per seksjon:

2020
Leilighet: S-Nr.: Pr. mnd
Butikk+kjeller 1 2 423
Resturant 2 1 046
H21 3 1 741
H22 4 1 799
H23 5 1 698
H24 6 2 288
H25 7 1 928
H26 8 1 655
H27 9 1 741
H28 10 1 928
H29 11 1 756
H31 12 1 899
H32 13 1 986
H33 14 2 072
H34 15 2 288
H35 16 1 943
H36 17 1 971
H37 18 1 727
H38 19 1 828
H41 20 1 971
H42 21 1 799
H43 22 1 784
H44 23 2 288
H45 24 2 230
H46 25 1 957
H47 26 1 727
H48 27 1 828
Butikk 28 1 433
sum pr. mnd: 52 734
SUM ÅR: 632 810

BRANNSIKKERHET

Her er litt generell informasjon om ditt ansvar som eier og beboer i sameiet.
Vår tilsvarende PDF plakat finner du her.

Den som oppdager brann eller ulykke, varsler øvrige andelseiere. Brannvesen, politi og ambulanse kontaktes ved behov. Rednings- og slukningsarbeidet startes inntil redningsarbeiderne kommer.

Den enkelte andelseiers ansvar

Sørge for fungerende røykvarslere i leiligheten.

Gjennomføre jevnlig vedlikeholde og kontroll av røykvarslere (eksempelvis månedlig sjekk ved å trykke på test knapp).

Sørge for at det finnes velfungerende brannslukningsutstyr i leiligheten, sette seg inn i bruken av disse og ta ansvar for å kontrollere at utstyret er intakt.

Sjekke at det ikke finnes ulovlig brannfarlige varer i leiligheten eller kjellerbod.

Styret og felles ansvar

Styret sørger for regelmessig kontroll av fellesområder, men alle andelseiere har et felles ansvar for å sørge for at også fellesområdene holdes fri for brannfarlig avfall, gjenstander som sperrer rømning ved brann osv.

Krav

Alle skal ha røykvarsler og manuelt slokkeutstyr i bolig.

I Brann- og Eksplosjonsvernlovens paragraf § 2-6 står det:

EIER AV BOLIG SKAL SØRGE FOR AT BOLIGEN ER UTSTYRT MED MINST EN SERTIFISERT RØYKVARSLER, PLASSERT SLIK AT DEN HØRES TYDELIG PÅ ALLE SOVEROMMENE NÅR DØRER ER LUKKET.

Eier skal også sørge for at boligen er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr:

  1. Pulverapparat på minimum 6 kg med ABC-pulver
  2. Skum-/vannapparat på minimum 9 liter
  3. Skum-/vannapparat på minimum 6 liter med effektivitetsklasse på minimum 21A.

Slokkeutstyret skal kunne benyttes i alle rom. Brannteppe er også anbefalt.

I de fleste gangene i fellesområder er det brannslanger. Det er andelseieres og beboeres ansvar å gjøre seg orientert med hvor disse finnes og hvordan de brukes.

Ved spørsmål, ta kontakt med styret.

5. mars 2019   Malmgården Sameiet ved styret.

Skjeggkre

Skjeggkre er ikke farlige og gjør ikke skade i borettslag og sameier.

Under normale forhold gjør skjeggkreet liten skade, og eventuelle materielle ødeleggelser vil være minimale. De anses likevel som skadedyr siden mange opplever dem som sjenerende. Skjeggkre kan være vanskelige å bli kvitt. I mange tilfeller vil man måtte tolerere et lite antall skjeggkre på linje med for eksempel brun pelsbille eller sølvkre. Man bør imidlertid minimere antall dyr gjennom bruk av forgiftet åte og andre tiltak som nevnes under fordi de kan bli svært mange dersom intet gjøres.

Den enkelte sameier eller leietaker har selv plikt til å bekjempe skadedyr. I de fleste tilfeller skjeggkre har kommet på besøk, finnes de ofte i de fleste leiligheter og fellesarealer i bygget. Skjeggkre kan vanskelig utryddes, men bestanden kan bekjempes slik at den kommer ned i et antall som er akseptabelt. 

Skjeggkre bekjempes i praksis gjennom støvsuging, limfeller og gift. Støvsug og tørrmopp jevnlig. Vær ekstra nøye i hjørner og langs lister. Plasser ut limfeller (plasseres der de får stå i fred, i skap, fuktrom og hjørner). Gjerne fug og tett sprekker, men tettetiltak har angivelig ofte liten effekt.

Advion Cockroach Gel (og tilsvarende produkter med virkemiddel Indoxacarb) har vist seg å være en svært effektiv gift til å redusere bestanden, men foreløpig selges det i Norge kun til sertifiserte skadedyrteknikere:

Meld fra til styret slik at større forekomster av skjeggkre over flere leiligheter kan bekjempes ved å koordinere samarbeid og innsats blant beboerne.

Kilder:
www.obos.no/styre/tips-og-rad/nyheter-forvaltning/skjeggkre
www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre

 

Årsmøte 2019

Protokoll fra avholdt årsmøte kan nå hentes her.


Forretningsfører OBOS har sendt ut tilsvarende informasjon som her under til seksjonseiere:

Til seksjonseierne i S/E Malmgården

Ordinært årsmøte 2019

Det vises til eierseksjonslovens§ 41: “Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.”

Er det fastsatt en annen dato i vedtektene, gjelder denne fristen inntil ett år etter lovens ikrafttreden, dvs frem til 1. januar 2019, jf. overgangsbestemmelsene i § 67 siste ledd. Tidspunktet for avholdelse av årsmøtet i 2018 avhenger derfor av dagens vedtekter.

S/E Malmgården vil avholde ordinært årsmøte

Mandag 4. mars 2019.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest

31. Januar 2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandles av årsmøtet
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/ spørsmål knyttet til forslaget

Forslag sendes til styreleder i S/E Malmgården
Gert Von Hirsch
Ullandhaugveien 131
4021 Stavanger
E-mail: Gert@vonhirsch.no

Hilsen
S/E Malmgården Styret
8. januar 2019

Felleskostnader – Budsjett 2019

Styret har 18. oktober 2018 godkjent kr. 614.435 i budsjett for 2019. Vi gjør oppmerksom på at kostnader fordeles ulikt, eksempelvis er Lyse fiber/altibox kun relevant for boligseksjoner. Følgende er fordeling per seksjon:

Leilighet: S-Nr.: Pr. mnd
Butikk+kjeller 1 2.490
Resturant 2 1.106
H21 3 1.695
H22 4 1.745
H23 5 1.658
H24 6 2.169
H25 7 1.857
H26 8 1.620
H27 9 1.695
H28 10 1.857
H29 11 1.708
H31 12 1.832
H32 13 1.907
H33 14 1.982
H34 15 2.169
H35 16 1.870
H36 17 1.895
H37 18 1.683
H38 19 1.770
H41 20 1.895
H42 21 1.745
H43 22 1.733
H44 23 2.169
H45 24 2.119
H46 25 1.882
H47 26 1.683
H48 27 1.770
Butikk 28 1.495
sum pr. mnd: 51.203
SUM ÅR: 614.435

Årsmøte 2018

Protokoll fra gjennomført årsmøte kan hentes her.


 

Forretningsfører OBOS har sendt ut tilsvarende informasjon som her under til seksjonseiere:

Til seksjonseierne i S/E Malmgården

Ordinært årsmøte 2018

Det vises til eierseksjonslovens§ 41: «Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.»

Er det fastsatt en annen dato i vedtektene, gjelder denne fristen inntil ett år etter lovens ikrafttreden, dvs frem til 1. januar 2019, jf. overgangsbestemmelsene i § 67 siste ledd. Tidspunktet for avholdelse av årsmøtet i 2018 avhenger derfor av dagens vedtekter.

S/E Malmgården vil avholde ordinært årsmøte

7. Mars 2018.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest

1. Februar 2018.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandles av årsmøtet
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/ spørsmål knyttet til forslaget

Forslag sendes til styreleder i S/E Malmgården
Gert Von Hirsch
Ullandhaugveien 131
4021 Stavanger
E-mail: Gert@vonhirsch.no

Hilsen
S/E Malmgården Styret
12.01.18