BRANNSIKKERHET

Her er litt generell informasjon om ditt ansvar som eier og beboer i sameiet.
Vår tilsvarende PDF plakat finner du her.

Den som oppdager brann eller ulykke, varsler øvrige andelseiere. Brannvesen, politi og ambulanse kontaktes ved behov. Rednings- og slukningsarbeidet startes inntil redningsarbeiderne kommer.

Den enkelte andelseiers ansvar

Sørge for fungerende røykvarslere i leiligheten.

Gjennomføre jevnlig vedlikeholde og kontroll av røykvarslere (eksempelvis månedlig sjekk ved å trykke på test knapp).

Sørge for at det finnes velfungerende brannslukningsutstyr i leiligheten, sette seg inn i bruken av disse og ta ansvar for å kontrollere at utstyret er intakt.

Sjekke at det ikke finnes ulovlig brannfarlige varer i leiligheten eller kjellerbod.

Styret og felles ansvar

Styret sørger for regelmessig kontroll av fellesområder, men alle andelseiere har et felles ansvar for å sørge for at også fellesområdene holdes fri for brannfarlig avfall, gjenstander som sperrer rømning ved brann osv.

Krav

Alle skal ha røykvarsler og manuelt slokkeutstyr i bolig.

I Brann- og Eksplosjonsvernlovens paragraf § 2-6 står det:

EIER AV BOLIG SKAL SØRGE FOR AT BOLIGEN ER UTSTYRT MED MINST EN SERTIFISERT RØYKVARSLER, PLASSERT SLIK AT DEN HØRES TYDELIG PÅ ALLE SOVEROMMENE NÅR DØRER ER LUKKET.

Eier skal også sørge for at boligen er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr:

  1. Pulverapparat på minimum 6 kg med ABC-pulver
  2. Skum-/vannapparat på minimum 9 liter
  3. Skum-/vannapparat på minimum 6 liter med effektivitetsklasse på minimum 21A.

Slokkeutstyret skal kunne benyttes i alle rom. Brannteppe er også anbefalt.

I de fleste gangene i fellesområder er det brannslanger. Det er andelseieres og beboeres ansvar å gjøre seg orientert med hvor disse finnes og hvordan de brukes.

Ved spørsmål, ta kontakt med styret.

5. mars 2019   Malmgården Sameiet ved styret.