Kategoriarkiv: Styre

Årsmøte 2019

Protokoll fra avholdt årsmøte kan nå hentes her.


Forretningsfører OBOS har sendt ut tilsvarende informasjon som her under til seksjonseiere:

Til seksjonseierne i S/E Malmgården

Ordinært årsmøte 2019

Det vises til eierseksjonslovens§ 41: “Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.”

Er det fastsatt en annen dato i vedtektene, gjelder denne fristen inntil ett år etter lovens ikrafttreden, dvs frem til 1. januar 2019, jf. overgangsbestemmelsene i § 67 siste ledd. Tidspunktet for avholdelse av årsmøtet i 2018 avhenger derfor av dagens vedtekter.

S/E Malmgården vil avholde ordinært årsmøte

Mandag 4. mars 2019.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest

31. Januar 2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandles av årsmøtet
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/ spørsmål knyttet til forslaget

Forslag sendes til styreleder i S/E Malmgården
Gert Von Hirsch
Ullandhaugveien 131
4021 Stavanger
E-mail: Gert@vonhirsch.no

Hilsen
S/E Malmgården Styret
8. januar 2019

Årsmøte 2018

Protokoll fra gjennomført årsmøte kan hentes her.


 

Forretningsfører OBOS har sendt ut tilsvarende informasjon som her under til seksjonseiere:

Til seksjonseierne i S/E Malmgården

Ordinært årsmøte 2018

Det vises til eierseksjonslovens§ 41: «Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.»

Er det fastsatt en annen dato i vedtektene, gjelder denne fristen inntil ett år etter lovens ikrafttreden, dvs frem til 1. januar 2019, jf. overgangsbestemmelsene i § 67 siste ledd. Tidspunktet for avholdelse av årsmøtet i 2018 avhenger derfor av dagens vedtekter.

S/E Malmgården vil avholde ordinært årsmøte

7. Mars 2018.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest

1. Februar 2018.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandles av årsmøtet
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/ spørsmål knyttet til forslaget

Forslag sendes til styreleder i S/E Malmgården
Gert Von Hirsch
Ullandhaugveien 131
4021 Stavanger
E-mail: Gert@vonhirsch.no

Hilsen
S/E Malmgården Styret
12.01.18

Felleskostnader – Budsjett 2018

Styret har 5. november 2017 godkjent kr. 602.796 som budsjett for 2018. Vi gjør oppmerksom på at kostnader fordeles ulikt, eksempelvis er Lyse fiber kun relevant for boligseksjoner. Følgende er fordeling per seksjon:

Leilighet: S-Nr.: Pr. mnd
Butikk+kjeller 1 2 382
Resturant 2 1 072
H21 3 1 671
H22 4 1 718
H23 5 1 635
H24 6 2 125
H25 7 1 826
H26 8 1 599
H27 9 1 671
H28 10 1 826
H29 11 1 683
H31 12 1 802
H32 13 1 874
H33 14 1 945
H34 15 2 125
H35 16 1 838
H36 17 1 862
H37 18 1 659
H38 19 1 742
H41 20 1 862
H42 21 1 718
H43 22 1 706
H44 23 2 125
H45 24 2 077
H46 25 1 850
H47 26 1 659
H48 27 1 742
Butikk 28 1 441
  sum pr. mnd: 50 233
SUM ÅR:   602 796

Felleskostnader -Budsjett 2017

Styret har 31. oktober 2016 godkjent kr 623.837 som budsjett for 2017. Vi gjør oppmerksom på at kostnader fordeles ulikt, eksempelvis er Lyse fiber kun relevant for boligseksjoner. Følgende er fordeling per seksjon:

Felleskostnader – Budsjett 2017
    2017
Næring/Leilighet: S-Nr.: Pr. mnd
Næring:Butikk+kjeller 1 2.744
Næring: Restaurant 2 1.150
Leilighet H21 3 1.707
Leilighet H22 4 1.758
Leilighet H23 5 1.669
Leilighet H24 6 2.192
Leilighet H25 7 1.873
Leilighet H26 8 1.630
Leilighet H27 9 1.707
Leilighet H28 10 1.873
Leilighet H29 11 1.720
Leilighet H31 12 1.847
Leilighet H32 13 1.924
Leilighet H33 14 2.001
Leilighet H34 15 2.192
Leilighet H35 16 1.886
Leilighet H36 17 1.911
Leilighet H37 18 1.694
Leilighet H38 19 1.784
Leilighet H41 20 1.911
Leilighet H42 21 1.758
Leilighet H43 22 1.745
Leilighet H44 23 2.192
Leilighet H45 24 2.141
Leilighet H46 25 1.899
Leilighet H47 26 1.694
Leilighet H48 27 1.784
Næring: Butikk 28 1.599
sum pr. mnd: 51.986
SUM ÅR:   623.837