Felleskostnader – Budsjett 2021

Styret har 20. oktober 2020 godkjent kr. 627.203 i budsjett for 2021. Vi gjør oppmerksom på at kostnader fordeles ulikt, eksempelvis er både vedlikehold med ukentlig renhold i felles trappeganger for boligseksjoner og Lyse fiber/Altibox kun relevant for boligseksjoner, og lån på tidligere fasadearbeider er ikke relevant for næringsseksjoner da deres andel tidligere er direkte fakturert og gjort opp utenom sameiets låneopptak. Følgende er fordeling per seksjon for 2021:

Leilighet: S-Nr.: Pr. mnd
Butikk+kjeller 1 2 597
Resturant 2 991
H0201 3 1 728
H0202 4 1 782
H0203 5 1 688
H0204 6 2 241
H0205 7 1 903
H0206 8 1 647
H0207 9 1 728
H0208 10 1 903
H0209 11 1 742
H0301 12 1 877
H0302 13 1 957
H0303 14 2 038
H0304 15 2 241
H0305 16 1 917
H0306 17 1 944
H0307 18 1 715
H0308 19 1 809
H0401 20 1 944
H0402 21 1 782
H0403 22 1 769
H0404 23 2 241
H0405 24 2 187
H0406 25 1 930
H0407 26 1 715
H0408 27 1 809
Butikk 28 1 442
sum pr. mnd: 52 267
SUM ÅR: 627 203