Felleskostnader – Budsjett 2023

Styret har 24. oktober 2022 godkjent kr. 691 021 i budsjett for 2023. Vi gjør oppmerksom på at kostnader fordeles ulikt, eksempelvis er både vedlikehold med ukentlig renhold i felles trappeganger for boligseksjoner og Lyse fiber/Altibox kun relevant for boligseksjoner, og lån på tidligere fasadearbeider er ikke relevant for næringsseksjoner da deres andel tidligere er direkte fakturert og gjort opp utenom sameiets låneopptak. Følgende er fordeling per seksjon for 2023:

Leilighet: S-Nr.: Pr. mnd
Butikk+kjeller 1 3 115
Resturant 2 1 182
H0201 3 1 904
H0202 4 1 957
H0203 5 1 865
H0204 6 2 407
H0205 7 2 076
H0206 8 1 825
H0207 9 1 904
H0208 10 2 076
H0209 11 1 918
H0301 12 2 050
H0302 13 2 129
H0303 14 2 208
H0304 15 2 407
H0305 16 2 090
H0306 17 2 116
H0307 18 1 891
H0308 19 1 984
H0401 20 2 116
H0402 21 1 957
H0403 22 1 944
H0404 23 2 407
H0405 24 2 354
H0406 25 2 103
H0407 26 1 891
H0408 27 1 984
Butikk 28 1 725
sum pr. mnd: 57 585
SUM ÅR: 691 021