Felleskostnader – Budsjett 2024

Styret har 16. oktober 2023 godkjent kr 775 753 felles kostnader til innkrevning i 2024.  I snitt for boligseksjoner er det økning på 8,7% i forhold til 2023. Næringsseksjoner og større leilighetsseksjonen øker mer.

Styret har tidligere i høst fulgt opp årsmøtesak vedr. fasade og har i høst akseptert et tilbud fra BT-FASADE AS, en såkalt totaloverhaling av fasaden med gjennomføring vår/sommer 2024. Ekstraordinær kostnad ca. kr 800.000 for utbedring av fasaden er ikke er tatt med i budsjettet her, utover renter og avdrag på et lån på ca. kr 300.000 hvor øvrig kostnad tas av egenkapital/oppsparte midler.

Leilighet: S-Nr.: Pr. mnd
Butikk+kjeller 1 4 447
Resturant 2 1 674
H0201 3 2 044
H0202 4 2 111
H0203 5 1 995
H0204 6 2 675
H0205 7 2 260
H0206 8 1 945
H0207 9 2 044
H0208 10 2 260
H0209 11 2 061
H0301 12 2 227
H0302 13 2 327
H0303 14 2 426
H0304 15 2 675
H0305 16 2 277
H0306 17 2 310
H0307 18 2 028
H0308 19 2 144
H0401 20 2 310
H0402 21 2 111
H0403 22 2 094
H0404 23 2 675
H0405 24 2 609
H0406 25 2 293
H0407 26 2 028
H0408 27 2 144
Butikk 28 2 453