Beboers HMS ansvar

Beboerne i sameiet har også et HMS-ansvar og styret informerer om hvilke plikter de har. Beboerne skal:

  • sjekke at brannslukningsutstyr er i orden.
  • sjekke brannvarslere og bytte batteri som nødvendig.
  • kontrollere elektrisk anlegg (se egen sjekkliste).
  • sikre at bygningsarbeider utføres på en forsvarlig måte.
  • melde eventuelle feil og mangler til styret.
  • sørge for å holde rømningsveiene åpne.
  • ikke oppbevare brannfarlig væske og gass i kjellerboder.
  • leiligheter med rømningsvei via utvendig modum-stige må gjøre seg kjent med hvordan stigen fungerer i praksis.

For videre oppfølging se eget dokument her med mer detaljer og som inkluderer sjekkliste for egenkontroll av det elektriske anlegget samt branninstruks for eiendommen. Se også egen side vedrørende brannsikkerhet.