HMS informasjon i postkassene

Styret har i dag lagt ut informasjon om HMS i postkassene i Malmgården, se under.
Viser forøvrig til egen side om beboerenes HMS ansvar.

Styret 14.2.2024