Felleskostnader – tillegg fra 1.7.2016

Med bakgrunn i kommende utbedringer av fasaden og dertil vedtak på årsmøte økes felleskostnadene fra 1.7.2016. Økningene per måned er fra kr +97 til +136, avhengig av størrelsen på leilighetene. Næringsseksjoner øker tilsvarende inntil kr +464.