Skjeggkre

Skjeggkre er ikke farlige og gjør ikke skade i borettslag og sameier.

Under normale forhold gjør skjeggkreet liten skade, og eventuelle materielle ødeleggelser vil være minimale. De anses likevel som skadedyr siden mange opplever dem som sjenerende. Skjeggkre kan være vanskelige å bli kvitt. I mange tilfeller vil man måtte tolerere et lite antall skjeggkre på linje med for eksempel brun pelsbille eller sølvkre. Man bør imidlertid minimere antall dyr gjennom bruk av forgiftet åte og andre tiltak som nevnes under fordi de kan bli svært mange dersom intet gjøres.

Den enkelte sameier eller leietaker har selv plikt til å bekjempe skadedyr. I de fleste tilfeller skjeggkre har kommet på besøk, finnes de ofte i de fleste leiligheter og fellesarealer i bygget. Skjeggkre kan vanskelig utryddes, men bestanden kan bekjempes slik at den kommer ned i et antall som er akseptabelt. 

Skjeggkre bekjempes i praksis gjennom støvsuging, limfeller og gift. Støvsug og tørrmopp jevnlig. Vær ekstra nøye i hjørner og langs lister. Plasser ut limfeller (plasseres der de får stå i fred, i skap, fuktrom og hjørner). Gjerne fug og tett sprekker, men tettetiltak har angivelig ofte liten effekt.

Advion Cockroach Gel (og tilsvarende produkter med virkemiddel Indoxacarb) har vist seg å være en svært effektiv gift til å redusere bestanden, men foreløpig selges det i Norge kun til sertifiserte skadedyrteknikere:

Meld fra til styret slik at større forekomster av skjeggkre over flere leiligheter kan bekjempes ved å koordinere samarbeid og innsats blant beboerne.

Kilder:
www.obos.no/styre/tips-og-rad/nyheter-forvaltning/skjeggkre
www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre