Vi bytter dørkoder

Nye koder til både 1. etg og kjeller er sendt ut på SMS. I en overgang vil både nye og gamle koder fungere på de digitale panelene i 1. etg (hoveddør og sidedør). Fra 12. september gjelder kun nye koder.

Slipp ikke inn andre i bygget. Det er viktig at koder ikke gis ut og spesielt viktig at adgang til sykkelbod og kjellerboder begrenses til beboerne selv.

Minner om at Styret må få beskjed om hvem som bor i bygget, forretningsfører OBOS har liste over eiere, men vi trenger også å vite hvem som faktisk bor i bygget. Vi har nå noen endringer, leietaker i H0203 har flyttet ut, ny eier har nylig overtatt H0404, og ny eier vil overtar H0202 i midten av september.

Styret 6. september 2022


Vi har byttet koder til både sykkelbod og bodområde da det har vært aktivitet hvor noen har brudt seg inn i boder. SMS meldinger er sendt ut til beboere (eiere). Vi avventer med å gi ut nye koder for å avklare situasjonen ytterligere. Ta kontakt med styre for å få adkomst, det henger lapp med kontaktinformasjon på aktuelle dører i kjelleren.

Styret 21. august 2022

 


VIKTIG! Vi bytter koder til inngangsdører og boddører. Informasjon er send ut til mobiltelefon og epost som registrert hos forretningsfører OBOS. Ta kontakt med styret dersom du ikke har mottatt nødvendig informasjon.

Styret 3. november 2021.